NPO ROSDORNII - Manufacturer of Grikol

EEE&G Consulting - Parent company

Vägverket - Customer

Stockholm entrepenad - Customer

Stockholms Gatu och Fastighetskontor - Customer

Statens väg-och transportforskningsinstitut - Customer